مرداد ۳۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱۲

مرداد ۳۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

اموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱۱

مرداد ۲۹, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

اموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱۰

مرداد ۲۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۹

مرداد ۲۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۷ – افعال اسمی

مرداد ۲۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۶ – going to

مرداد ۲۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۵ – انواع سوال

مرداد ۲۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۸

مرداد ۲۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۷

مرداد ۱۹, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۶

مرداد ۱۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۵

مرداد ۱۷, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۴

مرداد ۱۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۳

مرداد ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲

مرداد ۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

اموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱

اموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱
مرداد ۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۴ – شرط

آموزش گرامر درس ۴ – شرط
مرداد ۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۳ – افعال اصلی

آموزش گرامر درس ۳ – افعال اصلی
تیر ۳۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲ – فعل چیست؟

آموزش گرامر درس ۲ – فعل چیست؟
تیر ۲۹, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱ – فعل چیست؟

آموزش گرامر درس ۱ – فعل چیست؟
error: محتوا محافظت شده است