• تلفن:

  ۰۲۱۲۲۹۰۹۳۹۱

 • موبایل ۱ :

  ۰۹۱۹۷۰۱۳۵۲۷

 • موبایل ۲ :

  ۰۹۱۲۰۲۹۲۱۲۹

 • ایمیل:

  info@ielts-city.com

 • آدرس

  تهران – خیابان شریعتی – روبروی حسینیه ارشاد – بن بست هدیه

به ما ایمیل بفرستید