روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۶)

لغات 504و 1100

majority

majority

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

assemble

assemble
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

explore

explore
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

topic

topic

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

debate

debate

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

evade

evade

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

probe

probe

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

reform

reform
[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

approach

approach

[hr height=”30″ style=”default” line=”default” themecolor=”1″]

detect

detect

تماس با پشتیبانی
ارسال به واتس اپ