لغات 504و 1100
روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۵)
فروردین ۱۷, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی تافل
قبولی پرونده های مهاجرتی EB3؛ موفقیت چشم گیر و فراتراز پیش بینی ها
فروردین ۱۹, ۱۳۹۵

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۶)

لغات 504و 1100

majority

majority


assemble

assemble


explore

explore


topic

topic


debate

debate


evade

evade


probe

probe


reform

reform


approach

approach


detect

detect

دیدگاه ها بسته شده است