يکی از رايج ترين راه های عرضه کالا و خدمات در کشورهای ديگر از طريق نمايندگی می باشد. تعيين و انتخاب نماينده های مناسب که قادر به توزيع کالا در قلمرو کشور ديگری باشد از تصميمات مهم در تجارت بين المللی محسوب می گردد و به همين دليل بعد از انتخاب نماينده، ، تعيين حقوق و تکاليف وی و نحوه شرايط اعطا نمايندگی از موضوعات مهمی است که بايد به دقت و وضوح کامل مشخص و معين گردد.
بهترين راه تعيين اين رابطه از طريق نگارش قرارداد نمايندگی بازرگانی می باشد. به هر حال، کسب و کار شما از هر نوعی که باشد، شما نياز داريد تا هر از گاهی قرارداد بنويسيد. برای مثال:

  • خريد و فروش کالا
  • اجرای خدمات
  • اجاره املاک یا تجهیزات
  • تولید و توزیع کالا
  • اخذ نمایندگی
  • تجارت شراکتی
  • تبلیغات

و در طی اين دوره موارد زير مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

  • فرم نمونه قرارداد نمايندگی بازرگانی (انگليسی و فارسی)
  • وظایف نماینده
  • تعهد عدم رقابت
  • میزان فروش
  • علائم تجاری
  • کارمزد
  • فسخ قرارداد
  • بخش های مختلف ديگر در قرارداد و نکات ریز

شرکت در اين دوره به کليه مديران مالی، فروش و روابط بين الملل توصيه می شود. در طی اين دوره، با واژه های کليدی و حقوقی قراردادهای مختلف آشنا می شويد و می آموزيد که چگونه از موضع قدرت – و نه ضعف – با طرف قرارداد، مذاکره کرده و در طی مذاکره، سودآوری قرارداد خود را تضمين کنید.تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی