در ايالات متحده که ميدان رقابت شرکت های مختلف است، نامه نگاری تقريباً به صورت يک علم طرح می شود. چرا که هر نامه نشان دهنده شخصيت شرکت و نويسنده آن می باشد.
مواردی که در اين دوره با هم می آموزيم:

تدریس خصوصی آیلتس

در اين دوره، بر حسب نياز شما، نامه نگاری از انگليسی به فارسی يا فارسی به انگليسی کار خواهد شد.تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی