آموزش رایتینگ آیلتس
آموزش رایتینگ آیلتس درس ۱
دی ۱۶, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ کاربردی درس ۲۶
دی ۲۰, ۱۳۹۶

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس (COMPUTERS)

Describe yourself.

COMPUTERS

  • Do you think computers help society?
  • Do you think computers are bad for health?
  • How do you think computers have changed the world?

دیدگاه ها بسته شده است