هنر ترجمه

اين دوره عمدتا به دو بخش اصلی تقسيم می شود :

  1.  انگليسی به فارسی
  2.  فارسی به انگليسی

بخش انگلیسی به فارسی از متون ساده مطابق با سطح علمی شما شروع شده و در نهایت درگیر نشریاتی نظیر US Today و News Week و یا روزنامه هایی همچون Washington Post و Guardian خواهید شد که ساختار پیچیده و دارای بار فرهنگی بیشتری می باشند و در نتیجه ترجمه مشکل تری را دربر خواهند داشت. در طی اين دوره، موضوعات نظری ترجمه که به برگردان روان کمک می کند مورد بررسی قرار می گيرد.

در بخش دوم، يعنی ترجمه فارسی به انگليسی، شما ۵۰۰ جمله برگزيده فارسی را به انگليسی ترجمه می کنيد که هر يک از آنها در جستجوی يک يا دو نکته مرتبط با ترجمه می باشد.

البته در بخش نظری ترجمه، مروری بر مطالب زير نيز خواهد شد:

  • تعريف ترجمه
  • زبان مبداء و مقصد
  • شرايط ترجمه
  • انواع ترجمه
  • فنون ترجمه
  • مقايسه دو زبان با يکديگر
  • ويرايش

 تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی