پاسخ دادن به سئوالات Gap Filling/Blanks در Reading

تمام سئوالاتی که متن سئوال آنها به صورت No More Than…… Words a…

گرامر و لغات حائز اهمیت در آیلتس

شاید شما هم در رایتینگ و اسپیکینگ دنبال فرصتی مناسب باشید تا…

سوالات چند گزینه‌ای لیسنینگ پارت دو، سه و چهار

بهترین اما زمانبرترین راه ممکن، خواندن سوال و همه گزینه ها…

اعتراض به نمره آیلتس

هرچند پروسه اعتراض به نمرات از همان ابتدا نیز وجود داشت، طی چند …

سوالات آیلتس آکادمیک ژانویه 2017 هند

Writing task 1 (Report) There was a survey report showing journeys…

احتساب نمره توسط ممتحن آيلتس

کلمات به تنهایی جزو موارد حفظی محسوب نمی شوند مگر اینکه کلمات سخت …

درباره آزمون آیلتس

همان طور که می دانید بخش ها و سوالات لیسنینگ به ترتیب آسان به سخ…

عبارات برای بیان تضادها

Contrast people/places/things/ideas Questions in part 3 of…

مشکلات احتمالی در رایتینگ

مشکلات احتمالی شما در تسک یک رایتینگ آکادمیک   1: not wri…

سه نکته بسیار مهم در رایتینگ

تا جاى ممكن واژگان سوال را کپی نکنید. به روشنی …

نمونه سوالات آیلتس آکادمیک سپتامبر 2014

Listening test Section 1. A tourist was asked a few questions…

بایدها و نبایدها در آزمون اسپیکینگ

مصاحبه آیلتس آزمونی رسمی است، از زیادی غیر رسمی شدن و …