فروردین ۱۷, ۱۳۹۷
آموزش رایتینگ کاربردی درس 42

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۴۲

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۴۲
فروردین ۱۵, ۱۳۹۷
آموزش رایتینگ آیلتس درس 16

آموزش رایتینگ آیلتس درس ۱۶

آموزش رایتینگ آیلتس درس ۱۶      
فروردین ۱۳, ۱۳۹۷
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۴۱

فروردین ۱۱, ۱۳۹۷

آموزش رایتینگ آیلتس درس ۱۵

آموزش رایتینگ آیلتس درس ۱۵     
فروردین ۹, ۱۳۹۷
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۴۰

فروردین ۷, ۱۳۹۷
آموزش رایتینگ آیلتس درس 14

آموزش رایتینگ آیلتس درس ۱۴

آموزش رایتینگ آیلتس درس ۱۴  
فروردین ۵, ۱۳۹۷
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۳۹

۹تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی