مهر ۱۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۶– صفت مقایسه ای

مهر ۷, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۲۰

مهر ۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۵– ترتیب صفات

مهر ۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱۹

مهر ۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۴– صفت

شهریور ۳۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۳– ملکی با مضاف الیه

شهریور ۲۹, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۲– اسم های مشخصتدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی