تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 25

In the developed world, average life expectancy is increasing.…
تدریس خصوصی آیلتس

لیسنینگ و transcribe کردن

لیسنینگ و transcribe کردن يكى از بهترين راههاى تقويت لیسنینگ ت…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 24

Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines…
تدریس خصوصی آیلتس

بخش نخست آزمون Speaking آیلتس: بسط دادن پاسخ

بخش نخست آزمون Speaking آیلتس: بسط دادن پاسخ هر بخش از آزمون S…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 23

Some people think that governments should give financial support…
تدریس خصوصی آیلتس

راه صحیح گسترش دامنه ی لغات

راه صحیح گسترش دامنه ی لغات دوستان عزیزی كه مدام در مورد چگونگ…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 22

Foreign visitors should pay more than local visitors for cultural…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات اسپیکینگ درباره تعطیلات با نمونه جواب

IELTS Holiday vocabulary You probably know the meaning of individual…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 21

Some people think that in the modern world we are more dependent…
تدریس خصوصی آیلتس

Speaking Fillers

Speaking Fillers در زبان شناسی، Filler کلمه یا صدایی است که…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت بیستم

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت بیستم When choosing a job, the salar…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات آیلتس آکادمیک می ۲۰۱7 ایران

Writing task 1 (Report) There was a diagram showing the production…