تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس آکادمیک مارس ۲۰۱۷ هند

Writing task 1 (Report) There was a table showing the percentages…
تدریس خصوصی آیلتس

خطاهای رایج در رايتينگ

Affect vs Effect - which word to use, and when? Affect - used…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ مارس ۲۰۱۷ ایران

Speaking test Interview What is your full name? Can…
تدریس خصوصی آیلتس

در رایتینگ overview را بعد از مقدمه بنویسیم یا در انتها؟

در رایتینگ تسک اول آکادمیک، پاراگراف overview را بعد از پاراگراف مق…
تدریس خصوصی آیلتس

گرامر صحیح فقط ۲۵℅ نمره رایتینگ و اسپیکینگ!

Remember that 'grammar' is only 25% of your writing and speaking…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ مارس ۲۰۱۷ ژاپن

Interview What is your full name? Can I see your ID? …
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس آکادمیک مارس ۲۰۱۷ سریلانکا

Writing task 1 (Report) There was a table showing the production…
تدریس خصوصی آیلتس

در آیلتس رایتینگ، منظور از Grammar & Range چیست؟

What exactly are examiners looking for in terms of “grammatical r…
تدریس خصوصی آیلتس

حقوق داوطلبین آیلتس اسپیکینگ

If you don't understand, ... What should you do if you don't…
تدریس خصوصی آیلتس

برای بیان تضادها از این عبارات استفاده کنید

Contrast people/places/things/ideas Questions in part 3 of…
تدریس خصوصی آیلتس

اعداد و ارقام و تاریخ ها در آیلتس، چند کلمه حساب می شوند؟

How words are counted in IELTS Example: NOT MORE THAN THREE…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات چند گزینه‌ای لیسنینگ پارت دو، سه و چهار

بهترین اما زمانبرترین راه ممکن، خواندن سوال و همه گزینه ها…