رایتینگ آکادمیک آیلتس 7

رایتینگ آکادمیک آیلتس 7 تست نوشتن آزمون آیلتس برای ارزیابی ط…
رایتینگ آکادمیک آیلتس 6

رایتینگ آکادمیک آیلتس 6

رایتینگ آکادمیک آیلتس 6 تست نوشتن آزمون آیلتس برای ارزیابی ط…

رایتینگ آکادمیک آیلتس 5

رایتینگ آکادمیک آیلتس 5 تست نوشتن آزمون آیلتس برای ارزیابی ط…
رایتینگ آکادمیک آیلتس 4

رایتینگ آکادمیک آیلتس 4

رایتینگ آکادمیک آیلتس 4 تست نوشتن آزمون آیلتس برای ارزیابی ط…
رایتینگ آکادمیک آیلتس 3

رایتینگ آکادمیک آیلتس 3

رایتینگ آکادمیک آیلتس 3 تست نوشتن آزمون آیلتس برای ارزیابی ط…
رایتینگ آکادمیک آیلتس 2

رایتینگ آکادمیک آیلتس 2

رایتینگ آکادمیک آیلتس 2 تست نوشتن آزمون آیلتس برای ارزیابی ط…
رایتینگ آکادمیک آیلتس 1

رایتینگ آکادمیک آیلتس 1

رایتینگ آکادمیک آیلتس 1 تست نوشتن آزمون آیلتس برای ارزیابی ط…
رایتینگ آکادمیک آیلتس 1

نکات بخش نوشتن آیلتس

بخش نوشتن شامل دو قسمت است و حدود یک ساعت طول می‌کشد. سوالات ای…
رایتینگ آکادمیک آیلتس 1

نکاتی درباره روز آزمون آیلتس

اصلا نگران روز آزمون نباشید، زیرا کارکنان مرکز آزمون تلاش می‌…
رایتینگ آکادمیک آیلتس 1

IELTS Work Vocabulary

If you’re employed, getting the necessary qualifications for a…
رایتینگ آکادمیک آیلتس 1

IELTS Education Vocabulary

You’re likely to be asked questions about your studies during P…
رایتینگ آکادمیک آیلتس 1

IELTS Food Vocabulary

The topic of food often comes up in the IELTS Speaking exam.…