تدریس خصوصی آیلتس

اعتراض به نمره آیلتس

هرچند پروسه اعتراض به نمرات از همان ابتدا نیز وجود داشت، طی چند …
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات اسپیکینگ آیلتس فوریه ۲۰۱۷ هنگ کنگ

Speaking test Interview What is your full name? Can…
تدریس خصوصی آیلتس

موضوع جدید آزمون شفاهی آیلتس همراه با نمونه جواب خوب با نمره ۷ به بالا

I’m going to talk about the time I left a university assignment u…
تدریس خصوصی آیلتس

Fluency چیست؟برای تقویت آن چکار باید کرد؟قسمت2

Trying to Speak Too Quickly As we mentioned in our previous…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس آکادمیک ژانویه 2017 هند

Writing task 1 (Report) There was a survey report showing journeys…
تدریس خصوصی آیلتس

Fluency چیست؟برای تقویت آن چکار باید کرد؟قسمت1

Of all of the things I assess on the IELTS Speaking test, the…
تدریس خصوصی آیلتس

یکی از موضوعات سخت در رایتینگ آیلتس تسک دوم آکادمیک و جنرال

Some people believe that technological developments lead to the…
تدریس خصوصی آیلتس

نکته گرامری در رایتینگ و اسپیکینگ

ما می توانیم هنگام بیان نقطه نظر خود در رایتینگ و اسپیکینگ از قید…
تدریس خصوصی آیلتس

نکته برای رایتینگ تسک 2

از نکات بسیار مهم در موضوعاتی که در آزمون واقعی آیلتس در بخش دو…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ تسک 1 آیلتس با 4 مدل جواب

The bar chart below shows the results of a survey conducted by…
تدریس خصوصی آیلتس
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه اسپیکینگ آیلتس

This speaking test for IELTS is on the topic of possessions. Possessions Part…