تدریس خصوصی آیلتس

تخلفی از سوی مراكز ايرانی (پروشات و شكوه) رخ نداده است!

توضیح: شایعاتی در فضای مجازی از سوی برخی افراد و موسسات سودجو م…
تدریس خصوصی آیلتس

موضوعات جدید و عجیب در آزمون شفاهی - ربات

What do you think of robots? I think robots are a clever…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت شانزدهم

Wild animals have no place in the 21st century, so protecting…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت پانزدهم

These days more fathers stay at home and take care of their children…
تدریس خصوصی آیلتس

موضوعات جدید و عجیب در آزمون شفاهی - کفش

Do you like to buy expensive shoes? No. I tend to buy…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت چهاردهم

Some people think that strict punishments for driving offences…
تدریس خصوصی آیلتس
تدریس خصوصی آیلتس

نکات منتقل کردن جواب های ریدینگ به پاسخنامه

Fill in the answer sheet carefully. Use a pencil. Mark the end…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت سیزدهم

In some countries, many more people are choosing to live alone…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ می ۲۰۱۷ ازبکستان

Speaking test Interview What is your name? Where are…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت دوازدهم

Some people think that all university students should study whatever…
تدریس خصوصی آیلتس

تست زدن و نحوه ی رفع اشکال

حتما برای چند بار اول که تست خواندن/Reading و درک مطلب بزنید، به این نت…