تدریس خصوصی آیلتس

نکاتی درباره ی Reading آیلتس در روز آزمون

نکاتی درباره ی Reading آیلتس در روز آزمون دستورالعمل سوالات را به دقت بخوانید و تعداد کلم…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 27

There are many different types of music in the world today. Why…
تدریس خصوصی آیلتس

تمرین آمادگی برای Reading آیلتس

تمرین آمادگی برای Reading آیلتس یک مجله ی انگلیسی زبان انتخاب کنی…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 26

Some people regard video games as harmless fun, or even as a…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات آیلتس آکادمیک ژوئن ۲۰۱۷ کویت

Reading test Passage 1. About wind power and ways to harness…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 25

In the developed world, average life expectancy is increasing.…
تدریس خصوصی آیلتس

لیسنینگ و transcribe کردن

لیسنینگ و transcribe کردن يكى از بهترين راههاى تقويت لیسنینگ ت…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 24

Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines…
تدریس خصوصی آیلتس

بخش نخست آزمون Speaking آیلتس: بسط دادن پاسخ

بخش نخست آزمون Speaking آیلتس: بسط دادن پاسخ هر بخش از آزمون S…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 23

Some people think that governments should give financial support…
تدریس خصوصی آیلتس

راه صحیح گسترش دامنه ی لغات

راه صحیح گسترش دامنه ی لغات دوستان عزیزی كه مدام در مورد چگونگ…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 22

Foreign visitors should pay more than local visitors for cultural…