تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات اسپیکینگ درباره تعطیلات با نمونه جواب

IELTS Holiday vocabulary You probably know the meaning of individual…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 21

Some people think that in the modern world we are more dependent…
تدریس خصوصی آیلتس

Speaking Fillers

Speaking Fillers در زبان شناسی، Filler کلمه یا صدایی است که…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت بیستم

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت بیستم When choosing a job, the salar…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات آیلتس آکادمیک می ۲۰۱7 ایران

Writing task 1 (Report) There was a diagram showing the production…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت نوزدهم

Nowadays celebrities are more famous for their glamour and wealth…
تدریس خصوصی آیلتس

موضوعات جدید و عجیب در آزمون شفاهی - مطالعه

Are the any occasions when reading at speed is a useful skill? Personally,…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت هجدهم

Families who send their children to private schools should not…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت هفدهم

Happiness is considered very important in life. Why is it difficult…
تدریس خصوصی آیلتس

تخلفی از سوی مراكز ايرانی (پروشات و شكوه) رخ نداده است!

توضیح: شایعاتی در فضای مجازی از سوی برخی افراد و موسسات سودجو م…
تدریس خصوصی آیلتس

موضوعات جدید و عجیب در آزمون شفاهی - ربات

What do you think of robots? I think robots are a clever…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت شانزدهم

Wild animals have no place in the 21st century, so protecting…