تدریس خصوصی آیلتس

حقوق داوطلبین آیلتس اسپیکینگ

If you don't understand, ... What should you do if you don't…
تدریس خصوصی آیلتس

برای بیان تضادها از این عبارات استفاده کنید

Contrast people/places/things/ideas Questions in part 3 of…
تدریس خصوصی آیلتس

اعداد و ارقام و تاریخ ها در آیلتس، چند کلمه حساب می شوند؟

How words are counted in IELTS Example: NOT MORE THAN THREE…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات چند گزینه‌ای لیسنینگ پارت دو، سه و چهار

بهترین اما زمانبرترین راه ممکن، خواندن سوال و همه گزینه ها…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ مارس ۲۰۱۷ پاکستان

Speaking test Interview What is your full name? Can…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ فوریه ۲۰۱۷ ازبکستان

Speaking test Interview What is your full name? Can…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس آکادمیک فوریه ۲۰۱۷ بریتانیا

Writing test Writing task 1 (a report) We were given a bar…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس جنرال ژانویه 2017 هند

Writing task 1 (Letter) Your colleague from a different town…
تدریس خصوصی آیلتس

چند نکته مهم در آیلتس رایتینگ

IELTS Writing Exam Tips Don’t spend more than 20 mins on task 1…
تدریس خصوصی آیلتس

سه نکته بسیار مهم در رایتینگ

تا جاى ممكن واژگان سوال را کپی نکنید. به روشنی …
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش یک نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس به همراه پاسخ

IELTS Speaking Part 2: describe a hobby "Describe a hobby" seems…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ فوریه 2017 عربستان سعودی

Speaking test Interview What is your full name? Can…