آبان ۱۰, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۸

آبان ۸, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۷

آبان ۶, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۶

آبان ۴, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۵

آبان ۲, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۴

مهر ۳۰, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۳

مهر ۲۸, ۱۳۹۶
آموزش رایتینگ

آموزش رایتینگ کاربردی درس ۲تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی