آزمون تولیمو

نمونه سوال آیلتس آکادمیک آگوست 2016 انگلیس

Writing task 1 (Report) We were given a table showing the percentage…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس جولای 2016 هند

Writing task 1 (Report) There was a table describing medical…
تدریس خصوصی آیلتس

بایدها و نبایدها در رایتینگ تسک یک جنرال و آکادمیک

همیشه متن خود را با پارافریز کردن سوال آغاز نمایید. این امر …
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ نمره ی 8

Popular events like the Football World Cup and other international…
تدریس خصوصی آیلتس

یک نمونه رایتینگ نمره ی8

As computers are being used more and more in education, there…
تدریس خصوصی آیلتس
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات اسپیکینگ آیلتس August 2016 ایران

اسپیکینگ امتحان آیلتس Speaking test Interview What is your full…
تدریس خصوصی آیلتس
تدریس خصوصی آیلتس

نکاتی در مورد لیسنینگ آیلتس

لیسنینگ در آکادمیک و جنرال چه در سوالات و چه در سیستم نمره…
تدریس خصوصی تافل

هفت نکته طلایی برای همه سطوح آیلتس

 در پاسخنامه لیسنینگ و ریدینگ حتی اگر یک حرف از کادر بیرون بز…
تدریس خصوصی آیلتس

درباره لیسنینگ و ریدینگ آیلتس

Listening Read the instructions and questions carefully before…
تدریس خصوصی آیلتس

نوشتن پاراگراف مقدمه رایتینگ تسک دو

 مقدمه سوال را پارافریز کنید. ( جمله یا جملات را با واژگان و گرا…