تدریس خصوصی آیلتس

شنیدن متمرکز

وقتی تمرین Listening می کنید، با صداهای مختلفی كه مي شنويد سعی …
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ تسک 2 در سطح نمره ی 8

Some people think that schools should select students according…
تدریس خصوصی تافل

IELTS test in Uzbekistan – July 2016 (Academic Module)

کلیه موارد امتحان آیلتس Writing task 1 (Report) There was…
تدریس خصوصی آیلتس

شیوه نگارش پاراگراف نتیجه در انشانویسی تَسک دوم

Writing A Task 2 Conclusion به آخرین پاراگراف انشا پارگراف ن…
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking test in Bangladesh – July 2016

موارد امتحان اسپیکینگ آیلتس Speaking test Interview Wh…
تدریس خصوصی تافل

IELTS Speaking test in Kenya – June 2016

Speaking test Interview What is your full name? Can…
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking test in Uganda – June 2016

Speaking test Interview What is your full name? Can…
تدریس خصوصی تافل

IELTS test in Nepal and Nigeria – June 2016 (Academic Module)

Writing task 1 (Report) There were four pie charts showing the…
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking test in Nigeria – June 2016

Speaking test Interview What is your full name? Can…
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS test in Melbourne, Australia – June 2016 (General Training)

Writing task 1 (Letter) You are going to work in another city…
تدریس خصوصی آیلتس

باید ها و نباید ها در رايتينگ آیلتس

حداقل تعداد واژگان را رعایت کنید ( صد و پنجاه کلمه برای تسك…
تدریس خصوصی آیلتس

انواع موضوعات رایتینگ تسک ۲

آکادمیک و جنرال Opinion essay: باید نظر شخصی خود را درباره …