تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی آیلتس
تدریس خصوصی آیلتس
تدریس خصوصی تافل

لغات کلیدی نگارش آیلتس (KEY WORDS for IELTS WRITING)

از طریق آموختن اصلاحات و لغات متداول می توانید جذابیت نگارش را در …
تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی آیلتس
تدریس خصوصی آیلتس

ساختار زمان حال استمراری

ساختار زمان حال استمراری coming,doing,going,taking 'm,am,I,'re,are,you,we,they,'s,is,he,she,it کاربرد براي بيان عملی که هم‌اک…
تدریس خصوصی آیلتس
تدریس خصوصی آیلتس
تدریس خصوصی آیلتس

کاربرد اصطلاح So far در انگلیسی

در معنی واژه ایی داره: یعنی خیلی دور مثال: So near,…
تدریس خصوصی تافل
تدریس خصوصی آیلتس