لغات 504و 1100

تم های مختلف در اسپیکینگ

هشت موضوع اصلی که توانایی شما در انجام آنها در اسپیکینگ سنجیده می‌شود…
تدریس خصوصی تافل
لغات 504و 1100

IELTS Speaking part 1

IELTS speaking part 1 is the first part of your speaking test…
تدریس خصوصی تافل

نکات آزمون Reading(پارت 3)

تدبیری برای سوالات True / False / Not Given رای اینکه آن را برای ش…
تدریس خصوصی تافل

نکات آزمون Reading(پارت 2)

قوانین را یاد بگیرید اول دستورالعمل و مثال را بخوانید. آنها دقیقا…
تدریس خصوصی تافل

نکات آزمون Reading(پارت 1)

ساختار تست ساختار تستهای آزمون Reading در آیلتس جنرال و آکادمیک …
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت 14)

ignite   [hr height="30" style="default" line="default" themecolor="1"] abolish [hr …
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت 13)

vision   [hr height="30" style="default" line="default" themecolor="1"] frequent [hr …
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت 12)

dread   [hr height="30" style="default" line="default"…
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت 11)

resist [hr height="30" style="default" line="default" themecolor="1"] lack [hr…
لغات 504و 1100

نمونه سوالات رایتینگ و اسپیکینگ 2016

Writing task 1 (a report) We were given two charts. The first…
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت 10)

security [hr height="30" style="default" line="default"…