تدریس خصوصی آیلتس

مقایسه ریز نمرات آیلتس با تافل

پس از تغییرات اخیر در ویزای آمریکا، بسیاری از کسانی که نمره تافل…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس آکادمیک دسامبر 2016 کلمبیا

Writing test Writing task 1 (Report) We were given a process…
30 نکته موفقیت در آیلتس

writing 7.5

Question: some people believe that children should learn about…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس جنرال مه 2016 ایران و اسپانیا

Two IELTS test takers from Iran and Spain had identical exams,…
30 نکته موفقیت در آیلتس

Writing for IELTS, session8

Notice: In our essay we should never use words like: I, want,…
30 نکته موفقیت در آیلتس

نکاتی کوتاه در مورد اسپیکینگ مناسب برای همه سطوح

در اسپیکینگ چهار فاکتور نمره دهی وجود دارد که هر کدام به مقدار مساوی…
30 نکته موفقیت در آیلتس

Writing for IELTS, session7

Task two: There are 4 different kinds of topics for task 2 essays…
30 نکته موفقیت در آیلتس

Writing for IELTS, session6

Connecting to independent clause using connective prepositions: Independent…
30 نکته موفقیت در آیلتس

هفت نکته ساده و بدیهی اما بسیار مهم برای همه سطوح

در پاسخنامه لیسنینگ و ریدینگ حتی اگر یک حرف از کادر بیرون ب…
Writing for IELTS session5

Writing for IELTS, session5

Writing for IELTS session5 Adverbial clauses Time: Connectors: when/…
Writing for IELTS session4

Writing for IELTS, session4

Writing for IELTS, session4 Conditional Sentences Type 0 Describes…
30 نکته موفقیت در آیلتس

30 نکته موفقیت در آیلتس

30 نکته موفقیت در آیلتس بدانیم آیلتس یک پروژه درسی و آموزشی می ب…