بهمن ۲۴, ۱۳۹۴
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۲)

بهمن ۲۱, ۱۳۹۴
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱)

abandon keen jealous Tact oath vacant hardship gallant accustomed bachelor
بهمن ۲۱, ۱۳۹۴
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس (WEDDING)

بهمن ۲۱, ۱۳۹۴
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس (WEATHER)

بهمن ۱۴, ۱۳۹۴
تدریس خصوصی تافل

آشنایی با اسپیکینگ تافل

بهمن ۱۴, ۱۳۹۴
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس (HOMETOWN)

بهمن ۱۴, ۱۳۹۴
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس (STUDIES)تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی

error: محتوا محافظت شده است