شهریور ۱۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۳ – زمان حال استمراری

شهریور ۱۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۲ – زمان گذشته کامل

شهریور ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۱ – زمان گذشته حال کامل استمراری

شهریور ۱۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۰ – زمان ها

شهریور ۹, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۹ – افعال اضافی

شهریور ۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۸ – افعال چند کلمه ای

شهریور ۷, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱۸تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی