شهریور ۲۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۱– اسم های شمارا و غیر قابل شمارا

شهریور ۲۷, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۰– اسم

شهریور ۲۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۹– زمان آینده ساده

شهریور ۲۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۸– زمان آینده کامل

شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۷– زمان آینده کامل استمراری

شهریور ۲۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۶– زمان آینده استمراری

شهریور ۲۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۵– زمان حال سادهتدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی