کتاب کمبریج آیلتس آکادمیک 12

کتاب کمبریج آیلتس آکادمیک ۱۲

کتاب کمبریج آیلتس آکادمیک ۱۲

کمبریج IELTS ۱۲ دانشجویان را قادر می سازد تا خود را با آیلتس آشنا کنند و با تکنیک های آزمون با استفاده از مواد آزمون معتبر تهیه شده،

توسط Cambridge ESOL آشنا شوند.

مقدمه ای بر ماژول های مختلف در هر کتاب شامل توضیح سیستم امتیاز دهی مورد استفاده کمبریج ESOL می باشد.

بخش جامع پاسخ ها و  scripte به این معنی است که این مواد برای دانشجویانی که بخشی یا کامل به تنهایی کار می کنند، ایده آل است.

 


دانلود mp3 کتاب کمبریج آیلتس ۱۲

 

مطالب بیشتر: