کتاب کمبریج آیلتس 5

کتاب کمبریج آیلتس ۵

کتاب کمبریج آیلتس ۵

این کتاب برای زبان آموزان فرصتی عالی برای آشنا کردن با آیلتس و انجام تمرین های امتحان با استفاده از مواد آزمون معتبر تهیه شده توسط کمبریج ESOL فراهم می کند.

مقدمه ای بر ماژول های مختلف در هر کتاب شامل توضیح سیستم امتیاز دهی مورد استفاده کمبریج ESOL می باشد.

بخش جامع پاسخ ها و scripts به این معنی است که این مواد برای زبان آموزانی که بخشی یا کامل به صورت self study کار می کنند، ایده آل است.

 

 


دانلود mp3 کتاب کمبریج آیلتس ۵

 

مطالب بیشتر: