وارد شده توسط مدیر سایت

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۲۵

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۲۵ describe an intelligent person you know مطالعه نمونه های صحبت کردن در IELTS می تواند راهی عالی برای یادگیری نحوه پاسخ به انواع مختلف پرسش های مختلف باشد. این صفحه پاسخ های مدل را به سؤالات معمولی که در قسمت های اول، دو، و سه آزمون خواسته شده است، ارائه می […]

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۲۴

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۲۴ describe a time you enjoyed your free time مطالعه نمونه های صحبت کردن در IELTS می تواند راهی عالی برای یادگیری نحوه پاسخ به انواع مختلف پرسش های مختلف باشد. این صفحه پاسخ های مدل را به سؤالات معمولی که در قسمت های اول، دو، و سه آزمون خواسته شده است، […]

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۲۳

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۲۳ describe an interesting talk or lecture you heard مطالعه نمونه های صحبت کردن در IELTS می تواند راهی عالی برای یادگیری نحوه پاسخ به انواع مختلف پرسش های مختلف باشد. این صفحه پاسخ های مدل را به سؤالات معمولی که در قسمت های اول، دو، و سه آزمون خواسته شده است، […]

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۲۲

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۲۲ describe a person you wanted to be similar to when you were growing up مطالعه نمونه های صحبت کردن در IELTS می تواند راهی عالی برای یادگیری نحوه پاسخ به انواع مختلف پرسش های مختلف باشد. این صفحه پاسخ های مدل را به سؤالات معمولی که در قسمت های اول، دو، […]