وارد شده توسط مدیر سایت

سوالات اسپیکینگ آیلتس نوامبر ۲۰۱۶ ویتنام

Thanks to a friend who took his IELTS test in Vietnam we can share the following Speaking questions: Speaking test Interview What is your full name? Where are you living now? What do you think about the transportation in your city? How often do you see advertisements? How do you feel about them? Have you […]

چگونه می توان در رايتينگ آیلتس ۷ یا بالاتر گرفت؟

حفظی و یا کلیشه ای ننویسید، مطلقاً! فقط و فقط به سوالاتی که پرسیده شده‌اند پاسخ دهید، نه چیز دیگر. همان سوالات را کامل و جامع پاسخ دهید و با مثال های مرتبط ساپورت کنید. کمتر از صد و پنجاه و دویست و پنجاه واژه ننویسید. از cohesive device مانند however, in addition… بیش از […]

زمان بندی و مراحل نوشتن رایتینگ

*۲۰ دقیقه به این بخش اختصاص دهید. *۲ تا ۳ دقیقه برای آمادگی. (Analyze > brainstorm > outline) *ابتدا صورت سوال را به دقت بخوانید. سپس بارش فکری یا ایده پردازی کنید. و پس از آن طرح کلی نامه را در ذهن نهایی کنید. Drafting/writing * ۱۵ دقیقه برای نوشتن کل نامه وقت بگذارید. با […]