مرداد ۲۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۶ – going to

مرداد ۲۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۵ – انواع سوال

مرداد ۲۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۸

مرداد ۲۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۷