خرداد ۱۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات رايتينگ آيلتس قسمت چهارم

In many countries schools have severe problems with student behavior. What do you think are the causes of this? What solutions can you suggest? It is […]
خرداد ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات رايتينگ آيلتس قسمت سوم

More and more people are migrating to cities in search of a better life, but city life can be extremely difficult. Explain some of the difficulties […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

۷ روش بد استفاده از اصطلاحات کنایی Idioms (بخش اول)

شاید بیشتر از هر موضوع دیگری درباره ی استفاده از اصطلاحات کنایی سوال پرسیده شود. سوال هایی مثل: آیا استفاده از این اصطلاحات نمره ی مرا […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات رايتينگ آيلتس قسمت دوم

Although more and more people read news on the Internet, newspapers will remain the most important source of news. Do you agree or disagree? The Internet […]