شهریور ۲۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۱– اسم های شمارا و غیر قابل شمارا

شهریور ۲۷, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۰– اسم

شهریور ۲۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۹– زمان آینده ساده

شهریور ۲۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۸– زمان آینده کامل