وارد شده توسط مدیر سایت

نکاتی درباره ی Reading آیلتس در روز آزمون

نکاتی درباره ی Reading آیلتس در روز آزمون دستورالعمل سوالات را به دقت بخوانید و تعداد کلمات خواسته شده برای پاسخ را به خاطر بسپارید. هرگز بیش از حد وقت خود را برای یافتن پاسخ یک سوال دشوار هدر ندهید. به سوال بعدی بپردازید. اگر در پایان وقت اضافی داشتید، می توانید به سروقت آن […]

تمرین آمادگی برای Reading آیلتس

تمرین آمادگی برای Reading آیلتس یک مجله ی انگلیسی زبان انتخاب کنید و به صورت تصادفی یک مقاله ی حداقل دو ستونی و حداكثر یک صفحه ای از آن انتخاب نمایید. در فقط سه دقیقه به سرعت متن را بخوانید و نکات مهم را یادداشت کنید. دوباره مقاله را با دقت و ریز به ریز […]

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۲۶

Some people regard video games as harmless fun, or even as a useful educational tool. Others, however, believe that videos games are having an adverse effect on the people who play them. In your opinion, do the drawbacks of video games outweigh the benefits? Many people, and children in particular, enjoy playing computer games. While […]