وارد شده توسط مدیر سایت

قواعد نگارشی مربوط به Capitalization

پیرو قواعد نگارشی زبان انگلیسی، در بسیاری از مواقع لازم است کلماتی خاص با حروف بزرگ آغاز شوند(Capitalization). در این پست ده نمونه از مواردی که باید این قانون را رعایت نمایید به همراه مثال برای شما بیان شده است: اولین کلمه ی هر جمله: It is important to know when a word must be […]

سوالات آیلتس اسپیکینگ آوریل ۲۰۱۷ کلمبیا

Speaking test Interview What is your full name? Can I see your ID? Where are you from? Do you work or study? What subjects are you studying? Why did you chose these subjects? Where are you planning to work after finishing your studies? Let’s talk about photographs. Do you like taking photos? Why do you […]

سوالات آیلتس اسپیکینگ آوریل ۲۰۱۷ استرالیا

Speaking test Interview What is your full name? Can I see your ID? Where are you from? Do you work or study? What do you usually do at work? What kind of activities do you do at home? Are there any household tasks you do not like? Why? Did you study music when you were […]

افعال مدال (Modal verbs)

Must باید Should باید Shall باید Can توانستن Could توانستن May ممکن بودن Might ممکن بودن بعد از افعال مدال فعل به صورت مصدر بدون toمی آید. ینی به صورت کاملا ساده …نه ing میگیرد نه to و نه s سوم شخص. نکته : اجبار must بیشتر از should است . در واقع must رو […]