آذر ۴, ۱۳۹۴
تدریس خصوصی تافل

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

فعل “careful” به معنی “مراقب بودن” تنها با حرف اضافه “of” استفاده میشه. مثال: *He is very careful for his health.(غلط)* He is very careful of […]
آذر ۴, ۱۳۹۴
تدریس خصوصی تافل

IELTS Secrets

آذر ۳, ۱۳۹۴
تدریس خصوصی تافل

IELTS 2003 Handbook

آذر ۲, ۱۳۹۴

Handbook

error: محتوا محافظت شده است