وارد شده توسط مدیر سایت

سوالات اسپیکینگ آیلتس نوامبر ۲۰۱۶ هند

Speaking test Interview What is your full name? Can I see your ID? Where are you from? Do you work or study? What subject are you studying? Do you like sweets or chocolate? Why do people like chocolate? How often do you eat chocolate? Have you ever given chocolate as a present to someone? Why? […]

سوالات آیلتس جنرال نوامبر ۲۰۱۶ استرالیا

Writing task 1 (Letter) Your family situation has changed, and you need a new accommodation. Write a letter to the real estate agent asking for a new arrangement. You should say What is your family situation? What are the requirements for the new accommodation? When do you want to move? Writing Task 2 (Essay) Some […]

سوالات اسپیکینگ آیلتس نوامبر ۲۰۱۶ سریلانکا

When L took the IELTS Speaking test in Sri Lanka, she was asked the following questions: Speaking test Interview What is your full name? Can I see your ID? Where are you from? Do you work or study? Where do you live, in a house or an apartment? Can you describe it? What do you […]

نکات مهم آیلتس

یکی از رایج ترین گونه های سوالی در مصاحبه آیلتس بخصوص در بخش سوم مصاحبه، سوالهایی است که گذشته و حال را بخصوص در قالب یک روند از داوطلب می خواهد به تصویر بکشد. سوالهایی نظیر: بازیها(ی کودکان و نوجوانان) از زمان کودکی شما دستخوش چه تغییراتی شده است؟ راه و رسم دوست یابی از […]