برنامه آموزش علائم فونتیک IPA

برنامه آموزش علائم فونتیک IPA

این برنامه کوچک و کاربردی که محصولی از British Council است به ش…
فراگیری تلفظ برای زبان آموزان

چرا فراگیری تلفظ برای زبان آموزان الزامیست؟

فراگیری تلفظ برای زبان آموزان اولین تأثیرگذاری وقتی كه به انگلیس…
صحبت کردن انگلیسی

چگونه نوشتن یا صحبت کردن میتواند به انگلیسی تان لطمه بزند؟

 صحبت کردن انگلیسی اگر از دیگران بپرسید: «چگونه می‌توانم یا…
پرهیز از اشتباه در انگلیسی

چگونه از ارتکاب اشتباه در انگلیسی پرهیز کنیم؟

پرهیز از اشتباه در انگلیسی زبان‌آموزان اغلب مرتکب اشتباه می‌شوند و با تک…