شهریور ۳۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۳– ملکی با مضاف الیه

شهریور ۲۹, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۲– اسم های مشخص

شهریور ۲۷, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۲۰– اسم

شهریور ۲۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۸– زمان آینده کامل