شهریور ۱۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۱۰ – زمان ها

شهریور ۹, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۹ – افعال اضافی

شهریور ۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش گرامر درس ۸ – افعال چند کلمه ای

شهریور ۷, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش رایگان اسپیکینگ درس ۱۸