تیر ۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت هجدهم

Families who send their children to private schools should not be required to pay taxes that support the state education system. To what extent do you […]
تیر ۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس آکادمیک می ۲۰۱۷ کانادا

Writing task 1 (a report) We were given a graph showing the number of people per household in the UK in two different years. Writing task […]
تیر ۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت هفدهم

Happiness is considered very important in life. Why is it difficult to define?What factors are important in achieving happiness? It is no doubt true that the […]
تیر ۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

تخلفی از سوی مراكز ايرانی (پروشات و شكوه) رخ نداده است!

توضیح: شایعاتی در فضای مجازی از سوی برخی افراد و موسسات سودجو منتشر میشود كه سنترهای ایرانی به دلیل مواردی همچون تقلب های سازمان یافته یا […]