تیر ۱۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات اسپیکینگ درباره تعطیلات با نمونه جواب

IELTS Holiday vocabulary You probably know the meaning of individual words like ‘flight’, ‘tour’ and ‘view’. However, the key to showcasing your advanced English is to […]
تیر ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۲۱

Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have become more independent.
 Discuss both […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

Speaking Fillers

Speaking Fillers در زبان شناسی، Filler کلمه یا صدایی است که توسط گوینده به کار می رود تا به مخاطب اطلاع دهد که لحظاتی برای فکر […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت بیستم

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت بیستم When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree? Many people […]