تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 24

Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines…
تدریس خصوصی آیلتس

بخش نخست آزمون Speaking آیلتس: بسط دادن پاسخ

بخش نخست آزمون Speaking آیلتس: بسط دادن پاسخ هر بخش از آزمون S…
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت 23

Some people think that governments should give financial support…
تدریس خصوصی آیلتس

راه صحیح گسترش دامنه ی لغات

راه صحیح گسترش دامنه ی لغات دوستان عزیزی كه مدام در مورد چگونگ…