اسفند ۲۹, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس جنرال ژانویه ۲۰۱۷ هند

Writing task 1 (Letter) Your colleague from a different town […]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

چند نکته مهم در آیلتس رایتینگ

IELTS Writing Exam Tips Don’t spend more than 20 mins […]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

سه نکته بسیار مهم در رایتینگ

تا جاى ممكن واژگان سوال را کپی نکنید. به روشنی […]
اسفند ۲۶, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

آموزش یک نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس به همراه پاسخ

IELTS Speaking Part 2: describe a hobby “Describe a hobby” […]