تدریس خصوصی آیلتس

کاربرد although , though , even though

كلمات though , although به معنای «اگرچه» و even though به معنا…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات اسپیکینگ آیلتس ژانویه 2017 هند

Speaking test Interview What is your full name? Can…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات اسپیکینگ آیلتس دسامبر 2016 ایران

Speaking test Interview What is your full name? Can…
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات اسپیکینگ آیلتس دسامبر 2016 بنگلادش

Speaking test Interview What is your full name? Can…