تیر ۱۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

Speaking Fillers

Speaking Fillers در زبان شناسی، Filler کلمه یا صدایی است که توسط گوینده به کار می رود تا به مخاطب اطلاع دهد که لحظاتی برای فکر […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت بیستم

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت بیستم When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree? Many people […]
تیر ۹, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوالات آیلتس آکادمیک می ۲۰۱۷ ایران

Writing task 1 (Report) There was a diagram showing the production process of deep-fired salted peanuts. We had to explain and summarize it. Writing task 2 […]
تیر ۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت نوزدهم

Nowadays celebrities are more famous for their glamour and wealth than for their achievements, and this sets a bad example to young people. To what extent […]