فروردین ۸, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

در آیلتس رایتینگ، منظور از Grammar & Range چیست؟

What exactly are examiners looking for in terms of “grammatical […]
فروردین ۷, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

حقوق داوطلبین آیلتس اسپیکینگ

If you don’t understand, … What should you do if […]
فروردین ۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

برای بیان تضادها از این عبارات استفاده کنید

Contrast people/places/things/ideas Questions in part 3 of the speaking module […]
فروردین ۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

اعداد و ارقام و تاریخ ها در آیلتس، چند کلمه حساب می شوند؟

How words are counted in IELTS Example: NOT MORE THAN […]