تدریس خصوصی آیلتس

چند نکته مهم در آیلتس لیسنینگ

IELTS Listening Exam Tips

Make sure your headphones are working.

Raise your hand if you have a problem.

If no headphones are used, make sure you can hear the recording. If you need the volume increasing, raise your hand immediately and someone will come to ask what the problem is. Explain that you need the volume increasing.

Use the time given to prepare the questions. Always read through all questions before the recording starts. You should practice doing this at home.

Focus on listening for answers rather than trying to understand everything.

Write your answers on your question paper while you listen.

Make sure you notice how many words you can have for each answer.

You will be given 10 mins after the recording has ended to transfer your answers to the answer sheet.

Always check your spelling and grammar.

تدریس خصوصی آیلتس

عوامل موثر در Fluency چیست؟قسمت ۵

Trying Not to ‘Umm’ and ‘Ahh’

Many students associate making ‘ummm’, ‘ahh’ and ’emmm’ sounds with poor fluency. If you hesitate frequently and makes these sounds, then it is a problem, but making them sometimes is not only fine, it is totally natural.

Listen to anyone, in any language, and they naturally make these sounds when chatting with someone. The problem is that many students obsess about not making these sounds in their speaking test and the result is they think about them too much and it is totally unnatural to do this when you are speaking. This results in a loss of fluency and it takes up too much of your brain power that would be better used on language and ideas.

Solution– Accept that making these hesitation sounds will happen and they are totally natural and acceptable. If you make them infrequently, don’t worry.

Again, you can record yourself and find out how often you make these sounds. It is probably much less than you think.

Finally, people normally make these hesitations when they are thinking of ideas or searching for language. See the solutions to problems 2 and 4 above and they will become less of a problem.

تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ ژانویه ۲۰۱۶ بنگلادش

Speaking test

Interview

 • What is your name?
 • Tell me about your home country.
 • Which part of your country do you like the most? Why?
 • Do you like gossiping? Why?
 • Lets talk about animals.
 • Do you have pets?
 • How do you take care of them?
 • Do you love them? Why?

Cue Card

Talk about a moment when you had to make a decision to go against your manager at work. Please say

 • what your decision was about
 • why you had to make the decision
 • how you felt after that

Discussion

 • Do you think our politicians should be more careful when they make decisions?
 • How do their decisions affect people in general?
 • Do you think about the consequences when you make decisions?
تدریس خصوصی آیلتس

اعتراض به نمره آیلتس

هرچند پروسه اعتراض به نمرات از همان ابتدا نیز وجود داشت، طی چند ماه گذشته به دلیل پایین آمدن غیرطبیعی برخی نمرات، به شدت مورد پرسش داوطلبان قرار گرفته است.

بیشتر داوطلبان به دلیل اینکه برای اعتراض، ملزم به پرداخت هزینه ۴۳۰ هزار تومانی و انتظار ۶ تا ۸ هفته ای هستند، ترجیح میدهند به جای اعتراض، یک بار دیگر و در آزمون های بعدی مجددا ثبت نام کنند.

در صورتیکه اعتراض شما وارد باشد و نمره تان تغییر کند، هزینه داده شده به شما برمی گردد.

ميگويند زمان گرفتن جواب اعتراض ٦ تا ٨ هفته است، اما معمولا يك تا ٤ هفته بيشتر طول نميكشد

اگر بین نمرات داده شده و آنچه براساس نمرات ماک یا تمرینات خود، انتظار داشته اید، اختلاف زیادی وجود دارد و مطمئن هستید که مثلا در Writing جوابتان Off-Topic نبوده است، به حرف مسئولین مرکز گوش نکرده و حتماً اعتراض بدهید.

حداکثر تا شش هفته از تاریخ آزمون خود اجازه اعتراض به نمرات خود را دارید.

توجه داشته باشید که گاهی ممکن است به دلایل مختلف در برگه های دیگر شما نیز اشکالی رخ داده باشد که دادن اعتراض میتواند باعث بازبینی تمام نمرات شما شود.