تدریس خصوصی آیلتس

سوالات اسپیکینگ آیلتس اکتبر ۲۰۱۶ سنگاپور

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • What do you do at work?
 • Why did you choose this job?
 • Do you spend a lot of time with your family?
 • With whom do you like to spend time in your family?
 • Why is that?
 • Do you like holidays?
 • How often do you go for holidays?
 • Where do you usually go to?

Cue Card

Talk about a song from your country. Please say

 • Why do you like the song?
 • Where did you hear it?
 • What are the lyrics and the meaning of this song?

Discussion

 • Do you like to listen to music?
 • Have you been to a live concert?
 • Do you prefer going to concerts or watching them on TV?
 • Do you think humans are the only ones to make music?
 • Can you tell the difference between music that is soft and noisy?
تدریس خصوصی آیلتس

چگونه می توان در رايتينگ آیلتس ۷ یا بالاتر گرفت؟

 1. حفظی و یا کلیشه ای ننویسید، مطلقاً!

 2. فقط و فقط به سوالاتی که پرسیده شده‌اند پاسخ دهید، نه چیز دیگر.

 3. همان سوالات را کامل و جامع پاسخ دهید و با مثال های مرتبط ساپورت کنید.

 4. کمتر از صد و پنجاه و دویست و پنجاه واژه ننویسید.

 5. از cohesive device مانند however, in addition… بیش از حد استفاده نکنید. سعی کنید حرکت در جملات و پاراگراف ها درونی باشد و نه مکانیکی.

 6. بد نیست طرح اولیه مطالب و پوزیشن را در مقدمه روشن کنید: اگزمينر تحت تاثیر اعتماد به نفس شما قرار می گیرد.

 7. از كالوكيشن های مرتبط با موضوع و واژگان کم کاربرد ولی دقیق و مربوط ، در سراسر متن استفاده کنید.

 8. اشتباهات گرامری و املایی را به صفر برسانید.

 9. از حیطه وسیع و درستی از ساختارهای گرامری به صورت غیر تکراری بهره ببرید.

 10. تذکر دوباره: حفظی، کلیشه‌ای و تکراری ننویسید!

تدریس خصوصی آیلتس

زمان بندی و مراحل نوشتن رایتینگ

*۲۰ دقیقه به این بخش اختصاص دهید.

*۲ تا ۳ دقیقه برای آمادگی.

 1. (Analyze > brainstorm > outline)

  *ابتدا صورت سوال را به دقت بخوانید. سپس بارش فکری یا ایده پردازی کنید. و پس از آن طرح کلی نامه را در ذهن نهایی کنید.

 2. Drafting/writing

  * ۱۵ دقیقه برای نوشتن کل نامه وقت بگذارید. با دقت، سریع، با مداد پاراگراف بندی کنید.

 3. Checking/editing

  *۲ تا ۳ دقیقه به چک و تصحیح متن اختصاص دهید. حتی بهترین نویسنده ها هم لازم است که متن خود را چک کنند.

مخاطب و لحن

نامه ها از نظر مخاطب:

 1. Formal کاملا رسمی (خواننده نامه را معمولا نمی شناسیم).

  با Dear Sir/Madam شروع کنید. و با Faithfully yours و سپس اسم کاملتان پایان دهید. از مخفف استفاده نکنید. از کلمات و ساختارهای رسمی استفاده کنید.

 2. Semi-formal نیمه رسمی (خواننده نامه را می شناسیم ولی ارتباط رسمی است) .

  با Dear Mr یا Dear Ms و نام خانوادگی گیرنده نامه شروع کنید. با عبارتی مانند Best regards و سپس اسم کاملتان پایان دهید. لحن رسمی و ساختارهای کامل استفاده کنید.

 3. Informal دوستانه (گیرنده دوست ماست).

  با Dear Sarah یا اسم کوچک دیگری شروع کنید و با عبارتی مانند Best wishes و سپس اسم خودتان پایان دهید.
  لحن دوستانه، فعل های مخفف و کلمات غیر رسمی بکار گیرید.

حتما پاراگراف بندی کنید.

منتظر نمونه های نامه ها باشید.

چکیده ای از بهترین ها همیشه در دسترس شما

تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس جنرال سپتامبر ۲۰۱۶ بنگلادش

Writing task 1 (Letter)

You have booked two theater tickets in advance for you and your friend, however due to some reason you are unable to come. Write to your friend about it and say

 • What is the reason?
 • Why can’t you move your other commitment to a different time?
 • Suggest what to do with the extra ticket.

Writing Task 2 (Essay)

In some countries people of all ages place extra emphasis on sports and exercising. Do you think it is a positive development? Give your opinion and relevant examples from your own experience.

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • What do you like to do on a sunny day? Why?
 • What activities can people do on a sunny day?
 • What did you do in school on a sunny day?

Cue Card

Describe a decision you had to make in the past, which impacted positively on your life. Please say

 • What was the decision?
 • Why did you make it?
 • How did you benefit from it?

Discussion

 • What are the changes seen in people’s daily life today compared to the past?
 • Does technology have an impact on people’s daily routine?
 • What is people’s reaction to these changes?