تدریس خصوصی آیلتس

انواع موضوعات رایتینگ تسک ۲

آکادمیک و جنرال

Opinion essay:

باید نظر شخصی خود را درباره موافقت یا مخالفت با موضوعی بیان کنیم و آنرا با ذکر دلیل، مثال و… ساپورت کنیم.

Many people believe that alcohol causes many problems and there have been frequent calls for the government to ban it. To what extent do you agree?

A both side and opinion essay:?

در مورد هر دو جنبه یک موضوع بحث کرده و سپس نظر خود را بیان میکنیم

Some people believe that there should be fixed punishments for each type of crime. Others, however, argue that the circumstances of an individual crime, and the motivation for committing it, should always be taken into account when deciding on the punishment.

Discuss both these views and give your own opinion.

Advantage & disadvantage :

مزایا و معایب یک موضوع را بررسی میکنیم.

It is becoming more and more difficult to escape the influence of the media on our lives.
Discuss the advantages and disadvantages of living in a media rich society.

Problem & solution:

مشکل و راه حل

The use of illegal drugs, such as heroin and cocaine, are becoming more and more common in many countries.

What are some of the problems associated with drug abuse, and what are some of the possible solutions?

Cause & effect:

علت یک مشکل را بیان میکنیم و توضیح میدهیم که منجر به چه چیزهایی شده است.

Nowadays global warming is an international issue. What are the main contributors? How is it affecting the environment?

تدریس خصوصی آیلتس

نكات مهم در بخش ۲ آزمون شفاهی(پارت دوم)

 1. لازم به ذكر است كه اگر يكى از سوال ها را نفهميديد يا سهوا جواب نداديد، نگران نباشيد، نمره اى از شما كم نمى شود: چگونه گفتن بسيار مهم تر از چه چيزى گفتن است. (البته اين فقط در اسپيگينگ صدق مى كند و نه در رايتينگ)
 2. تلفظ درست، روان صحبت كردن، واژگان درست و سطح بالا و گرامر درست و سطح بالا ٤ فاكتورى هستند كه هر كدام يك چهارم يا ٢٥ ٪‏ نمره نهايى شما را شكل مى دهند.
 3. لبخند، تماس چشمى و نگرش مثبت هنگام صحبت كردن فراموش نشود.( اين ها نمره اى ندارند اما به چهار فاكتور فوق كمك مى كنند كه بهتر ديده شوند.)
تدریس خصوصی تافل

نكات مهم در بخش ۲ آزمون شفاهی(پارت اول)

 1. در اين بخش به شما يك تسك كارد يا كيو كارد داده مى شود كه بر روى آن ٤ سوال ساده نوشته شده است، البته سوال چهارم به توصيف و توضيح بيشترى نياز دارد و معمولا با فعل explain شروع مى شود.
 2. يك دقيقه وقت همراه با يك تكه كاغذ و يك مداد به شما داده مى شود تا خود را آماده كنيد. در اين يك دقيقه فقط به نوشتن واژه هاى كليدى كه پاسخ هاى طولانى تر راتداعى مى كنند اكتفا نماييد.
 3. پس از پايان يك دقيقه ممتحن به شما مى گويد كه شروع كنيد. شما حداقل يك دقيقه و حداكثر ٢ دقيقه زمان براى صحبت كردن داريد. ( اگر زير يك دقيقه صحبت كنيد از شما نمره كم خواهد شد و اگر بيش از ٢ دقيقه صحبت كنيد نمره بيشترى نخواهيد گرفت و ممتحن شما را متوقف مى كند.) توجه كنيد كه در اين زمان هم سؤالات و هم برگه خود را در اختيار داريد. با نگاه به آنها و كمك گرفتن از كى وردهايى كه نوشته ايد سعى كنيد بى وقفه صحبت كنيد تا اگزمينر شما را متوقف كند.
تدریس خصوصی آیلتس

IELTS Speaking test in Uzbekistan – June 2016

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • What subject are you studying?
 • Why do people study this subject?
 • Let’s talk about maths (mathematics).
 • Are you interested in maths?
 • When did you begin learning maths?
 • Why do people like this subject?
 • Let’s talk about science.
 • Are you interested in science?
 • Do you watch science TV programs? Why?
 • Do you visit science museums?
 • How often do you do it?

Cue Card

Describe a person older than you whom you like to spend time with. Please say.

 • Who is this person?
 • When and where did you both meet?
 • Why do you like to spend time with him/her?

Discussion

 • Do you think old people’s life is better now compared to the past?
 • Do you think old people have influence on children?
 • What can children learn from old people?