فروردین ۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس جنرال فوریه ۲۰۱۷ قزاقستان

Writing test Writing task 1 (a letter) Write an inquiry letter to your new employer with a suggestion to hire your close friend or relative. In […]
اسفند ۳۰, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس آکادمیک فوریه ۲۰۱۷ بریتانیا

Writing test Writing task 1 (a report) We were given a bar graph showing homes that have computer access, mobile internet and broadband in Australia from […]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

چند نکته مهم در آیلتس رایتینگ

IELTS Writing Exam Tips Don’t spend more than 20 mins on task 1. Keep checking the time so you don’t make this mistake. You need 40 […]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

سه نکته بسیار مهم در رایتینگ

تا جاى ممكن واژگان سوال را کپی نکنید. به روشنی نظر خود را بیان کنید. پاراگراف آخر یا conclusion باید در راستای مباحث بیان شده در […]