تیر ۲۶, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۲۸

Explain some of the ways in which humans are damaging the environment. What can governments do to address these problems? What can individual people do? Humans […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نکاتی درباره ی Reading آیلتس در روز آزمون

نکاتی درباره ی Reading آیلتس در روز آزمون دستورالعمل سوالات را به دقت بخوانید و تعداد کلمات خواسته شده برای پاسخ را به خاطر بسپارید. هرگز […]
تیر ۲۴, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه رایتینگ آیلتس قسمت ۲۷

There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than […]
تیر ۲۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

تمرین آمادگی برای Reading آیلتس

تمرین آمادگی برای Reading آیلتس یک مجله ی انگلیسی زبان انتخاب کنید و به صورت تصادفی یک مقاله ی حداقل دو ستونی و حداكثر یک صفحه […]