آموزش رایتینگ
تدریس خصوصی آیلتس

نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس (FRIEND)

Describe a friend. FRIEND How long have you known each…
آموزش رایتینگ آیلتس

لغات و اصطلاحات مربوط به تسک اول رایتینگ آیلتس جنرال

لغات و اصلاحات مفید در نامه نگاری آیلتس نامه آیلتس ، که مرب…